You are currently viewing Kiedy będą egzaminy na ASP i Architekturę w 2022 roku?

Kiedy będą egzaminy na ASP i Architekturę w 2022 roku?

Ten rok jest kolejnym przełomowym w całej koronawirusowej historii. W końcu zniesiono obostrzenia, Ale czy uczelnie zdążą zmienić procedury i wrócić do egzaminów stacjonarnych? Oto jest pytanie!

Dlaczego wciąż wiadomo niewiele?

Wiele uczelni ma problem, ponieważ rząd zlikwidował obostrzenia za późno względem uczelnianych procedur. W dalszej części postaramy się zebrać informacje, jakie udało się zebrać ze stron internetowych największych uczelni wykładających Architekturę.

Gdzie studiować Architekturę w 2022? Egzaminy na Architekturę online czy stacjonarnie?

1. Egzamin wstępny na architekturę w Gdańsku 2022 ASP w Gdańsku

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

22.06.2022

Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

22.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

23–24.06.2022

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY I PRZEGLĄD AUTORSKICH PRAC KANDYDATA

Egzamin ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydatów/kandydatek w kontekście wybranego kierunku studiów, odbędzie się w oparciu o nadesłane materiały.

W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadania egzaminacyjnego oraz przesłanie w formie elektronicznej, wymaganej dokumentacji zadania wraz z dodatkowymi, wybranymi przez kandydata/kandydatkę autorskimi pracami plastycznymi oraz wymaganymi dokumentami.

1. Zadanie egzaminacyjne

Temat zadania oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/ kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematów zadań: 23.06. 2022 godzina 10:00 (dostęp do 24.06.2022 godzina 15:00)

2. Wybrane przez kandydata/kandydatkę autorskie prace plastyczne (rysunkowe, malarskie, fotograficzne, modele, rzeźby). Kandydat/kandydatka przedstawia dokumentację wybranych przez siebie prac, które powinny przede wszystkim odnosić się do wybranego kierunku studiów i dotyczyć architektury, wnętrz, mebli, pejzażu, relacji człowieka z otoczeniem. Ilość wybranych prac przez kandydata: od 5 do 10 prac. Prace muszą być podpisane nazwiskiem i imieniem w prawym dolnym narożniku arkusza.

TERMIN I WYMAGANIA FORMALNE DLA NADSYŁANEJ DOKUMENTACJI

Termin nadsyłania dokumentacji: 24.06. 2022 do godziny 15:00

2. Egzamin wstępny na architekturę w Warszawie 2022

Podstawą kwalifikacji na studia jest sprawdzian uzdolnień oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki, j. obcego, fizyki lub informatyki oraz geografii lub historii lub historii sztuki lub języka polskiego.

Na razie brak informacji, w jakiej formie odbędzie się egzamin.

4. Egzamin wstępny na architekturę w Wrocławiu, 2022

Egzamin wstępny na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 2022

 • Forma egzaminu : egzamin online.

 • Termin rejestracji : 16.05 – 03.06 2022.

 • Termin egzaminu : 9 i 10 czerwca 2022.

 • Nadsyłanie prac egzaminacyjnych : do 23 czerwca.

 • Wyniki egzaminu z rysunku: 30 czerwca.

5. Egzamin wstępny na architekturę w Białymstoku, 2022

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika.

Egzaminy mają odbyć się stacjonarnie. Czekamy na szczegółowy harmonogram.

6. Egzamin wstępny na architekturę w Krakowie, 2022

Egzamin wstępny dla kandydatów na I rok studiów na Wydział Architektury Politechniki

Krakowskiej (WA PK), kierunek architektura, w roku akademickim 2022/2023 odbędzie się

w miesiącu czerwcu lub lipcu 2022 r. w budynku WA PK przy ul. Podchorążych 1

7. Egzamin wstępny na architekturę w Bydgoszcz, 2022

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Terminy rekrutacji:

od 06.06.2022

do 30.09.2022

od 06.06.2022

do 30.09.2022

Etap I – Rysunek odręczny z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.

 • Ocena od 0 do 150 punktów

Etap II – Rysunek z pamięci, wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym.

 • Ocena od 0 do 150 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

8. Egzamin wstępny na architekturę w Łodzi, 2022

15 czerwca 2022 – 12 lipca 2022.

 • od dnia 15 czerwca 2022 r. (środa) do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek), godz. 15.00 – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

 • 14 lipca 2022 r. (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego, wzornictwo;

 • 15 lipca 2022 r. (piątek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura;

 • 22 lipca 2022 r. (piątek), godz. 14.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz kierunków i form studiów, na które będzie prowadzony II etap rekrutacji.

 • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów. Stacjonarnie.

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.