You are currently viewing Jak wygląda Egzamin na Architekturę – Gdańsk

Jak wygląda Egzamin na Architekturę – Gdańsk

Żyjemy w tak dziwnych covidowych czasach, że ciężko przewidzieć dokładnie, jak będą wyglądały egzaminy wstępne na kierunki artystyczne. Same władze uczelni nie wiedzą, czy planować je zdalnie czy stacjonarnie. Tylko jedno jest pewne: taki kierunek jak Architektura w Gdańsku nadal istnieje i będą na niego rekrutacje.

Co na maturze na Architekturę w Gdańsku?

Oprócz tego, że musisz przebrnąć przez dwustopniowy egzamin na Architekturę w Gdańsku, to musisz także wypaść przyzwoicie na maturze. Punkty z matury mają duży udział w ogólnej punktacji, więc nie możesz olać tematu.

Dotychczas do rekrutacji były brane takie przedmioty:

 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: informatyka lub historia sztuki
 • język polski
 • język obcy nowożytny

Ile osób na Egzamin na Architekturę – Gdańsk?

Architektura w Gdańsku jest już na tyle prestiżowym kierunkiem, że na egzamin wstępny walą prawdziwe tłumy. Na rok akademicki 2021/2022 startowało blisko 400 osób.

Egzamin na Architekturę – Gdańsk – Q&A

Online czy stacjonarnie?

W tym momencie nawet najstarsi Górale tego nie wiedzą. W 2020 roku odbył się online. Może to trochę budzić kontrowersje. Bo czy można w takich warunkach sprawdzić predyspozycje kandydatów w sposób rzetelny?

W 2021 kandydaci zobaczyli na stronie uczelni informację:

UWAGA. Egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym, proszę mieć ze sobą maseczki.

Przed wejściem do Gmachu Głównego będą informacje jak dojść do sal rysunkowych (A i B).

Tegoroczni kandydaci zasmakowali więc trochę normalności i odbyli egzamin z rysunku stacjonarnie.

Natomiast II część egzaminu – sprawdzian z wiedzy odbył się online.

Z jakich części składa się Egzamin na Architekturę w Gdańsku?

Przeprawa przez egzamin na Architekturę w Gdańsku trwa wiele godzin i wymaga wielu sił. Najpierw stajesz do boju swoim ołówkowym mieczem i chwalisz się tym, czego nauczyłeś się na kursie rysunku. To jest pierwsza część praktyczna egzaminu.

Później siadasz, póki co – przy komputerze – i rozwiązujesz test sprawdzający wiedzę i predyspozycje. To druga część teoretyczna egzaminu.

Co zabrać na Egzamin na na Architekturę – Gdańsk?

To, że na egzamin należy zaopatrzyć się w materiały i narzędzia do wykonania rysunków (zadań projektowych): papier (format A4 lub A3), ołówki AB, B1, B2, cienkopis, gumka – to raczej sprawa oczywista. Palcem w końcu rysować nie będziesz.

Ale pamiętaj też o przyniesieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, poświadczającego tożsamość.

Co było tematem pracy rysunkowej?

 • tematem pracy w 2021 roku była kompozycja złożona z elementów przestrzennych i draperii.

Egzamin na Architekturę w Gdańsku – co trzeba umieć?

Treść zadań zmienia się każdego roku. Tak naprawdę kręcą się one wciąż wokół podobnych kwestii. Zamiast więc uczyć się zadań na pamięć i modlić się, żeby “dali coś podobnego”, zrozum wreszcie te zadania i naucz się myśleć.

Jest kilka tematów, które warto mieć przepracowane na Egzamin na Architekturę w Gdańsku. Patrzaj, jakie:

Bryły platońskie

To taka geometria, tylko w wersji nieco rozwiniętej. Od Platona wywodzi się pięć brył foremnych, nazywane są bryłami platońskimi. Mają takie cechy wspólne:

 • ściany są przystającymi wielokątami foremnymi
 • w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian
 • są bryłami wypukłymi.

Mamy pięć brył platońskich:

 • czworościan foremny
 • sześcian
 • ośmiościan foremny
 • dwunastościan foremny – jego ścianami są pięciokąty foremne
 • dwudziestościan foremny – z trójkątów równobocznych

Praca na kursie rysunku polega po prostu na szczegółowej analizie tych brył w różnych perspektywach. Dzięki takim ćwiczeniom oswoisz się z nimi, aż w końcu zaczniesz się nimi bawić i tworzyć z nich kosmiczne kompozycje. Pracę z nimi potraktuj jako zabawę, a nawet nie zauważysz, że mimochodem nabywasz nowe kompetencje.

Rzuty ortogonalne

To sposób przedstawienia przestrzeni 3D na kartce. Jeśli chcesz rozgromić temat i zobaczyć, że nie taki diabeł straszny – to zapytaj o nasz zestaw ćwiczeń Igurra. Składa się już z ponad 1000 przykładów i wyczerpuje w zasadzie wszystko, co można powiedzieć w temacie rzutów ortogonalnych.

Geometria ogółem

Na egzaminie na architekturę w Gdańsku sprawdzają, czy znasz zasady aksonometrii i perspektywy. Może zdarzyć się też zadanie sprawdzające widzenie przestrzenne, np. przyporządkowanie rzutów.

Style architektoniczne

Żeby zdać egzamin na Architekturę w Gdańsku, musisz koniecznie rozróżniać style architektoniczne, rozróżniać charakterystyczne detale i znać flagowe budowle każdej epoki.

Historia sztuki

Zadbaj o to, by uważać, kiedy poruszamy te tematy na kursie rysunku. Mogą się one wydawać nudnym dodatkiem do prawdziwej lekcji rysunku. Prawda jest jednak taka, że musisz się spiąć i przyswoić te informacje, jeśli chcesz zdać egzamin na architekturę w Gdańsku.

Myślenie logiczne

Czasem możesz się spodziewać zadań typu przełóż zapałkę, aby wynik był prawidłowy. Także w międzyczasie ćwicz swoją mózgownicę, rozwiązując jakieś zagadki, łamigłówki.

A co trzeba umieć na Praktyczny Egzamin na Architekturę w Gdańsku?

Bądź przygotowany zarówno na rysowanie z modelem, jak i rysowanie z wyobraźni. Najczęściej jest ten model, choć nie jest to regułą. W jednym roku na Egzaminie na Architekturę w Gdańsku trzeba było narysować coś z głowy. Wielu kandydatów zbladło… i nie narysowało nic. A przecież jako przyszli architekci macie rysować z wyobraźni i tworzyć coś z niczego. Także bądź i na to przygotowany! A jaka tematyka może być na egzaminie z rysunku na Architekturę w Gdańsku?

Martwa natura

Musisz wiedzieć, jak stworzyć kompozycję przedmiotów z natury. Musisz wiedzieć, czym jest proporcja, węzeł czy walor.

Architektura i przestrzeń

Na egzamin na Architekturę – Gdańsk, musisz wiedzieć, jak poprawnie rysować budynki. Musisz wiedzieć też, jak je wkomponować w krajobraz miejski lub naturalny.

Rysowanie modela

Choć znajomość anatomii może wydawać się zbędna na tym kierunku, to Politechnika Gdańska już nieraz wyskoczyła z takim tematem. Także na Egzamin na Architekturę w Gdańsku, koniecznie musisz znać dokładną anatomię człowieka oraz zasady skali i proporcji.

Projektowanie form

Musisz być oswojony z tematyką projektowania. Dobrze, żebyś potrafił też przedstawiać swoje projekty w atrakcyjny sposób. A oto już zadbany na naszym kursie na architekturę. Jeśli jesteś zainteresowany, to wbijaj 🙂

Wskazówka

Na koniec taka wskazówka. Na egzaminie na Architekturę w Gdańsku liczy się przede wszystkim poprawność techniczna rysunku. Skup się, więc na poprawnej perspektywie i właściwej bryle. Te aspekty są najbardziej punktowane.

Końcowe smaczki i dopieszczenia to już wisienki na torcie i tak naprawdę można i bez tego zdać. Skupiaj się więc, by twój rysunek był poprawny technicznie i żebyś się zmieścił w czasie.

So – enjoy it i ćwicz młody pasjonacie rysunku!