You are currently viewing Jak się dostać na Architekturę wnętrz w Zielonej Górze?

Jak się dostać na Architekturę wnętrz w Zielonej Górze?

Marzysz o projektowaniu wnętrz? Jesteś z Zielonej Góry? Ten wpis jest dla ciebie! Znajdziesz w nim odpowiedź na najważniejsze pytania, krążące wokół jednego najważniejszego: Jak się dostać na Architekturę w Zielonej Górze?

Jak wygląda egzamin na Architekturę Wnętrz w Zielonej Górze?

Na procedurę rekrutacji składają się następujące części:

 • przegląd portfolio (portfolio punktowane jest w skali 0-90 pkt.); zawierającego dokumentację min. 10 prac własnych z malarstwa i rysunku – wykonanych w dowolnej technice, dodatkowo kandydat może dostarczyć dokumentację prac z zakresu projektowania architektonicznego, rzeźby, fotografii,

 • pisemne odpowiedzi na trzy pytania kwalifikacyjne (odpowiedzi punktowane są w skali 0-10 pkt.):

  • Jaka wystawa sztuki lub wydarzenie artystyczne oglądane w muzeum, galerii, programie kulturalnym TV lub Internecie zrobiło na Pani/Panu duże wrażenie? Proszę wyjaśnić dlaczego i krótko je scharakteryzować.

  • Twórczość którego artysty szczególnie Pani/Pan ceni i podziwia. Proszę uzasadnić wybór.

  • Co chciałaby/chciałby Pani/Pan opowiedzieć o swoich pracach? Jakie były ich źródła inspiracji?

UWAGA – w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 portfolio oraz odpowiedzi na pytania kandydat dostarcza w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym należy wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

W formie plików PDF :

 • portfolio (technika dowolna) – zdjęcia minimum 10 prac z zakresu malarstwa i rysunku,

 • dodatkowo kandydat może wysłać zdjęcia prac z zakresu projektowania architektonicznego, rzeźby, fotografii,

 • dokumentacja każdej pracy musi być umieszczona na osobnej stronie pliku PDF i opisana według wzoru: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, wymiary, ewentualny komentarz,

 • odpowiedzi na trzy pytania,

Czy trzeba umieć rysować, żeby dostać się na Architekturę Wnętrz w Zielonej Górze?

Umiejętność rysowania jest weryfikowana na etapie tworzenia własnego portfolio. Musisz zebrać w nim swoje najlepsze prace.

Szkoda, że Uniwersytet Zielonogórski zrezygnował z egzaminu z rysunku na żywo. Na takim egzaminie weryfikowano, czy kandydat potrafi rysować szybko i rysować z wyobraźni. Te umiejętności będą bardzo ważne w czasie studiów i w twojej przyszłej pracy. Jeśli masz poczucie, że masz z tym problem – lepiej zapisz się na kurs rysunku, na którym nadrobisz zaległości.

Co trzeba umieć rysować do tworzenia portfolio?

Tematy do portfolio bywają różne, więc powinieneś upewnić się, że jesteś wszechstronny. Ćwicz każdy rysunkowy temat, od studium przedmiotu poprzez architekturę, aż po studium postaci. Skup się na ćwiczeniu takich umiejętności jak rysowanie poprawnej perspektywy i proporcji.

Na co profesorowie zwracają uwagę przy ocenianiu portfolio na architekturę wnętrz?

Profesorowie na ISW w Zielonej Górze zwracają uwagę na kompozycję, pokazanie głębi w rysunku, oddanie proporcji, dobrze wykonany światłocień. W części malarskiej liczy się umiejętność dobierania kolorów i oddania klimatu.