You are currently viewing Jak narysować cień?

Jak narysować cień?

Jednym z niezbędnych elementów realistycznego rysunku jest cień. Jeśli chcesz wiedzieć, jak narysować cień, to ten wpis jest dla ciebie.

Jak wykreślić cienie? Od czego zacząć?

Możesz intuicyjnie machać ołówkiem, operować wyłącznie walorem i liczyć, że coś ci tam wyjdzie…. No, ale przecież nie chodzi ci o to, żeby to było “coś tam”.

Kiedy myślisz, jak narysować cień, to myśl o cieniu jak o bryle. Musi ona podlegać takim samym prawom perspektywy, jak każdy inny przedmiot. Punktem odniesienia perspektywy dla cienia nie jest poziom wzroku obserwatora, ale źródło światła. Pamiętaj o tym, jak będziesz rysować cień.

Rys.1. Jak narysować cień? Zacznij od wyznaczenia kierunku i kąta padania światła

Najpierw zastanów się, w którym miejscu względem obiektu jest źródło światła. Najlepiej je sobie roboczo zaznacz, np. kropką.

Jak chcesz narysować cień sensownie, to naszkicuj linię prowadzącą od źródła światła do obiektu i przeciągnij za ten przedmiot. To, co za – to właśnie twój cień.

Dalej wykonaj rzut boku bryły, obok tej bryły. Przecież cień to nie przypadkowa rozmazana plama, ale dokładny rzut ścian.

Jak narysować cień? Kąt padania i kierunek

Spójrz na rysunek wyżej. Za chwilę zrozumiesz lepiej, jak narysować cień. Wierzchołki bryły oznaczone są literami. Podobnie z wierzchołkami cienia. Widzisz linię, która łączy wierzchołek C z punktem C`? To właśnie kąt padania.

A teraz popatrz na linie na płaszczyźnie poziomej. One wyznaczają kierunek cienia.

Jeśli będziesz dokładny w zaznaczaniu kierunku i kąta padania, to możesz być pewien, że będziesz umiał narysować cień super realistycznie.

Jak dalej rysować cień?

Kiedy masz już zaznaczony dokładny obrys cienia, możesz pobawić się walorem.

Rys.2. Jak narysować cień i nadać mu dobry walor

Żeby dobrze narysować cień, trzeba trochę się pobawić kontrastem. Poszczególne boki bryły wyglądają dobrze obok siebie, kiedy wyraźnie różnią się gradacją szarości. Pamiętaj jednak, że nie są to przypadkowe odcienie.

Ściany bryły, które są bliżej źródła światła, są oczywiście jaśniejsze i odwrotnie. Wydaje się to banalne. Ale kiedy masz bardzo skomplikowaną bryłę, to trzeba dłużej pomyśleć, zanim zdecydujesz, co jest jaśniejsze, a co ciemniejsze.

Jak ćwiczyć rysowanie cienia?

Nie pozostaje nic innego, jak tylko ćwiczyć studium cienia. Najlepiej zaczynać od prostych brył, a nawet prostych. (Możesz na początek rysować cień patyka i dopiero później bawić się w bardziej skomplikowane formy)

Kwestia, jak narysować cień, jest dość ważna, jeśli myślisz o zdawaniu na ASP lub Politechnikę. Rysowanie cienia wymaga złożonej wyobraźni przestrzennej. Jak ją kształtować?

Przede wszystkim ćwiczyć, to oczywiste, choć czasem trudne do zrealizowania. Dobrze mieć grupę wsparcia, na przykład w formie kursu rysunku, taki jak ten. Znajdziesz tam nie tylko furę merytorycznej wiedzy, ale także zgraną ekipę, która na milion różnych sposobów wzajemnie motywuje się do działania. Jeśli masz ochotę, sprawdź sam 🙂

Na kursie pojawia się autorski zestaw ćwiczeń rysowania brył nazywanych Igurrami. Dzięki nim rozbierzesz każdą bryłę na części pierwsze, zrozumiesz ją i poprawnie narysujesz. To dzięki nim masz szansę zrozumieć najdobitniej, jak narysować cień, żeby był realistyczny.

Rys.3. Ta sama bryła oświetlona z sześciu różnych stron. Ćwiczenie powstało w oparciu o igurrę ze Szkoły Rysunku Creativity.