You are currently viewing Jak dostać się na Sztukę Mediów na ASP w Warszawie?

Jak dostać się na Sztukę Mediów na ASP w Warszawie?

  • Post category:ASP

Jeśli zastanawiasz się nad studiowaniem Sztuki Mediów na ASP w Warszawie, to przeczytaj ten wpis. Dowiesz się wszystkiego, co niezbędne.

Co zrobić, żeby dostać się na Sztukę Mediów na ASP w Warszawie?

Przede wszystkim jesteś zobowiązany do złożenia teczki z następującymi pracami:

1) prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50×70 cm lub 100×70 cm,

2) prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie 50 x 70 cm lub 100×70 cm,

3) prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20×30 cm lub 30×40 cm, 4) prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk w formacie 20x30cm,

Temat prac, które muszą znaleźć się w teczce/portfolio kandydata na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Sztuka mediów:

„GRANICA”

Na zadany temat należy przygotować 5 prac fotograficznych w formacie 20×30 cm.

5) teczka może zawierać wybór innych realizacji artystycznych zapisanych na nośniku elektronicznym, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

Jakie są etapy rekrutacji na Sztukę Mediów na ASP w Warszawie?

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów:

1) I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach; teczka oceniania jest w skali od 0 do 30 pkt., a minimum punktowe dopuszczające do II etapu egzaminu wynosi 20 pkt. Etap przechodzi grupa 64 kandydatów z najwyższą punktacją.

2) II etap – część praktyczna :

a) Dzień 1: – kompozycja przestrzenna (max. 10 pkt.) – rysunek i malarstwo (max. 10 pkt.)

b) Dzień 2 – realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii (max. 10 pkt).

3) III etap – autoprezentacja połączona jest z prezentacją zrealizowanych w II etapie prac. Autoprezentacja zakłada:

a) wprowadzające pytanie ogólne (max. 5 pkt),

b) omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki (max. 5 pkt),

c) pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max.5 pkt),

d) pytanie dodatkowe od jednego z członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (max. 5 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Sztuka Mediów stanowi suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, część praktyczna oraz autoprezentacja

Jakie są terminy, żeby dostać się na Sztukę Mediów na ASP w Warszawie?

13 – 14.06.2022 r. godz. 10:00–15:00 – składanie przez kandydatów dokumentów* oraz teczek z pracami

23.06.2022 r. do godz. 15:00 – kwalifikacja do egzaminu praktycznego, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

27.06-28.06.2022 – egzamin praktyczny

06.07.2022** do godz. 10.00 – dotyczy kandydata zdającego maturę w 2022 roku: przysłanie skanu/zdjęcia świadectwa dojrzałości pocztą elektroniczną na adres mailowy Dziekanatu Wydziału Sztuki Mediów – sztuka.mediow@asp.waw.pl

06.07.2022 do godz. 15:00 – kwalifikacja do autoprezentacji, informacja dostępna po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

07 – 08.07.2022 – autoprezentacja

12.07.2022 r. do godz. 20:00 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, informacja dostępna również po zalogowaniu kandydata do systemu Akademus

Czy trudno jest się dostać na Sztukę Mediów na ASP w Warszawie?

I tak i nie. Profesorowie szukają nietuzinkowych osób, które żywo są zainteresowane tym, co dzieje się w świecie mediów. Jeśli masz w sobie odpowiednie cechy osobowościowe, przydatne w zawodach około dziennikarskich, to dostanie się na te studia będzie pestką.

Jeśli jednak twoje mocne strony są gdzie indziej, to możesz mieć problem, żeby wbić się na limit miejsc. Wtedy nie ma się co obrażać na cały świat, tylko zastanowić się, w jakiej innej dziedzinie możesz się realizować?