You are currently viewing Jak dostać się na Grafikę na ASP w Warszawie?

Jak dostać się na Grafikę na ASP w Warszawie?

  • Post category:ASP / Grafika

Dzisiaj wpis dla wszystkich, którzy chcą dostać się na Grafikę na ASP w Warszawie.

Czy warto zdawać na Grafikę na ASP w Warszawie?

Jest to dyscyplina o najszerszych możliwościach zarówno kreacyjnych jak i warsztatowych. Integruje w sobie sztuki piękne – tradycyjne techniki graficzne, rysunek, malarstwo oraz sztuki projektowe w zakresie szeroko rozumianego projektowania graficznego przy wydatnym wsparciu współczesnych mediów i technologii.”

Tak o Grafice mówi Dziekan Wydziału Grafiki, prof. Jacek Staszewski. Rzeczywiście, jest to kierunek o najszerszych możliwościach. Jest to sztuka użytkowa, wokół której się obracamy i której znajomość jest pożądana na rynku pracy.

Absolwent Grafiki na ASP w Warszawie, może znaleźć pracę w wielu prywatnych firmach, agencjach i studiach reklamowych, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach poligraficznych i wydawnictwach a także w szeroko pojmowanym przemyśle kreatywnym opierającym się na współczesnych technologiach obrazowania graficznego i multimediach.

Brzmi zachęcająco? To sprawdź, jak dostać się na Grafikę w Warszawie.

Rekrutacja na ASP w Warszawie – Grafika

Etap I Prezentacja portfolio

Autoprezentacja, której celem jest poznanie twoich zdolności intelektualnych, a także głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny sztuk wizualnych, ale również innych rodzajów twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Bądź więc przygotowany na pytania z różnych form sztuki.

Podczas autoprezentacji wylosujesz jedno zagadnienie, na temat którego będziesz musiał się wypowiedzieć. Będzie to krótkie, ok.5 minutowe wystąpienie. Zadbaj więc, żeby wyrażać się krótko i treściwie, ujmując jak najważniejsze zagadnienia.

Teczka na Grafikę na ASP w Warszawie w 2022 roku

Teczka z pracami zawierać powinna:

– 10 rysunków w formacie 100×70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;

– 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim (wykluczamy np. płótno na krosnach malarskich);

– 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi lub szkicownik.

– 5 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem fotograficznym w formacie maksimum A4, będące zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną” dowolnego motywu).

– pracę plastyczną będącą odpowiedzią na jedno wybrane zadanie, spośród trzech umieszczonych na stronie ASP w Warszawie, w witrynie „REKRUTACJA”

Etap II Egzamin z rysunku na Grafikę w Warszawie

Egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem twoich umiejętności artystycznych.

a) Częścią praktyczną egzaminu wstępnego jest realizacja 4 zadań plastycznych mających na celu sprawdzenie umiejętności rysunkowych, malarskich oraz poprawności interpretowania zagadnień związanych z kompozycją plastyczną.

b) Część praktyczna zawiera zadanie rysunkowe (studium modela w przestrzeni), zadanie malarskie (studium malarskie z natury), interpretacja na zadany temat, kompozycja na zadany temat.

c) Czas trwania etapu II egzaminu wstępnego: 5 dni (5 razy po 4 godziny).

Jak widać, egzamin z rysunku na Grafikę jest bardzo pracochłonny. Żeby przez niego przebrnąć, trzeba naprawdę dobrze rysować i być pewnym siebie.

Na pewno dobrze mieć za sobą solidny kurs rysunku, dzięki któremu będziesz czuł się pewnie.