You are currently viewing Jak dostać się na Architekturę wnętrz na ASP w Gdańsku? I jaka ona jest?

Jak dostać się na Architekturę wnętrz na ASP w Gdańsku? I jaka ona jest?

Jaka jest Architektura wnętrz na ASP w Gdańsku?

Na pewno jest trudnym i wymagającym kierunkiem, na który dostają się tylko najbardziej wytrwali zawodnicy. Architektura wnętrz na ASP w Gdańsku przyjmuje w swoje szeregi osoby, które przezwyciężają presję dwuetapowego praktycznego egzaminu wstępnego. Osoby, które przebrną przez drugi etap mogą się rozgościć na sześciosemestrowych studiach I stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

ASP w Gdańsku opisuje ten kierunek, jako więcej niż zawód. Architektura wnętrz na ASP w Gdańsku to sposób na życie. Absolwenci przygotowani są do uważnej obserwacji wnętrz. Mają też wiedzę i narzędzia, aby zmieniać przestrzenie, w których żyją ludzie, na lepsze.

Czego uczy Architektura wnętrz na ASP w Gdańsku?

Pierwsze dwa lata Architektury wnętrz na ASP w Gdańsku to szlifowanie elementarnych umiejętności przygotowujących do projektowania. Przygotuj się więc mentalnie na wielogodzinne szkicowanie, makietowanie, poznawanie programów komputerowych. Ważnym elementem zajęć jest zakończenie całego procesu, czyli techniki prezentacji projektów.

Pamiętaj przede wszystkim, jak będzie wyglądała twoja przyszła praca. Oprócz perfekcyjnego warsztatu projektowania, potrzebujesz jeszcze innych umiejętności. Będziesz musiał wyjść ze swoim projektem do potencjalnych odbiorców. Potrzebujesz silnej pewności siebie i iskry przedsiębiorczości. Pomyśl, czy jesteś w stanie rozwinąć w sobie takie kompetencje?

Kiedy wybiera się specjalizację na Architekturze wnętrz na ASP w Gdańsku?

Po czwartym semestrze studenci Architektury wnętrz na ASP w Gdańsku wybierają specjalizację. Wybierać mogą pomiędzy sześcioma pracowniami projektowymi. Trzy pierwsze skupiają się na podstawach projektowania wnętrz. Jest to najbardziej standardowa ścieżka edukacji.

Na Architekturze wnętrz na ASP w Gdańsku są jeszcze pozostałe pracownie, które uczą unikalnych umiejętności. Do wyboru są jeszcze:

  • pracownia podstaw mebla,
  • wnętrz miejskich
  • scenografii

Zajęcia w pracowni podstaw mebla prowadzone są m.in. w formie Laboratoriów. Tam studenci zdobywają wiedzę teoretyczną. Oprócz tego zdobywają wiedzę marketingową, niezbędną do zaistnienia kiedyś na rynku. Ćwiczenia to konfrontacja wiedzy teoretycznej, wyobraźni z wymaganiami projektowymi. Warsztat – Zajęcia praktyczne w prototypowni – pozwalają na zapoznanie się studentów z technologią łączeń drewna, metalu, tworzywa; a także na własnoręczną realizację prototypów.

Pracownia wnętrz miejskich to gratka dla tych, którzy chcą w przyszłości mieć wpływ na to, jak będą wyglądały przestrzenie publiczne. Jeśli lubisz tworzyć makiety i masz pomysł, jak zmienić rynek w twoim mieście – ta pracownia jest dla ciebie.

Ostatnią pracownią, dostępną na Architekturze wnętrz na ASP w Gdańsku jest pracownia scenografii. Jeśli interesujesz się teatrem, ta ścieżka jest dla ciebie. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do tego, aby tworzyć narrację wizualną spektakli teatralnych lub innych wydarzeń kulturalnych.

Jak dostać się na Architekturę wnętrz na ASP w Gdańsku?

W pierwszym etapie podejdziesz do wielozadaniowego konkursu, który ma za zadanie sprawdzić twoje predyspozycje zawodowe. Może się tam pojawić zadanie z rysunku, malarstwa lub tworzenia makiet. Szczególnie zwróć uwagę na perspektywę wykreślną i aksonometrię.

Architektura wnętrz na ASP w Gdańsku to kierunek, na który przyjmowani są wyłącznie najzdolniejsi. Świadomość, że egzamin jest trudny oraz presja czasowa sprawia, że wielu kandydatów nie wytrzymuje presji. Co zrobić, aby nie poddać się i sprawnie wykonać wszystkie zadania?

Twoja ręką musi być tak wyćwiczona w rysunku, żebyś umiał rysować nawet pod presją. Żeby dojść do takiego poziomu, trzeba ćwiczyć już jakieś 2 lata przed egzaminem wstępnym.

Nie czekaj więc na ostatnią chwilę, ale już w szkole średniej zainwestuj w porządny kurs rysunku.

Na pierwszym etapie będziesz miał prawdopodobnie do czynienia z aksonometrią, perspektywą wykreślną lub z budowaniem makiet. Możesz spodziewać się rysunków z wyobraźni. W końcu na tym ma polegać ten kierunek studiów. Architektura wnętrz na ASP w Gdańsku wymaga, żeby student zaprojektował coś – przestrzeń – która jeszcze nie istnieje.

Jak ci idzie rysowanie z wyobraźni? Czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia w nauce? Czy zaplanowałeś już, ile czasu poświęcisz na naukę rysunku? Będziesz się uczył na własną rękę, czy weźmiesz udział w kursie rysunku?

Jeśli chcesz ćwiczyć swoją wyobraźnię przestrzenną, możesz wykonywać poniższe ćwiczenie:

Narysuj siatkę wielościanu. Stwórz w niej model 3D. Ten model będzie bazą do dalszej nauki. Następnie narysuj ten sam model z różnych perspektyw. Baw się również oświetleniem. Modyfikuj światłocień w każdej wersji i porównaj efekty.

Kurs rysunku pozwoli ci usystematyzować wiedzę i nada ramy twojej nauce. Poza tym, jeśli już się zobowiążesz przed kimś do nauki, to trudniej będzie odpuszczać i olać temat.

Minimum dwa lata spędzone na ciężkiej pracy na kursie dają ci pewną rękę i wprawę w rozwiązywaniu zadań na egzaminie.

W drugim etapie egzaminu czeka cię rozmowa kwalifikacyjna. To pole popisu dla ciebie. Masz przekonać profesorów, że jesteś odpowiednim kandydatem na Architekturę wnętrz na ASP w Gdańsku. Być może zostaniesz zapytany o motywy podjęcia studiów i o to, kto jest dla ciebie inspiracją.