You are currently viewing Jak dostać się na Architekturę w Łodzi?

Jak dostać się na Architekturę w Łodzi?

Jeśli nie wiesz, jak dostać się na Architekturę w Łodzi, to przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się, jak wygląda rekrutacja i na co zwracać uwagę przy nauce rysunku na egzamin wstępny.

Czy warto studiować Architekturę w Łodzi?

Najlepiej można odpowiedzieć na to pytanie u źródła, cytując opinię studentki, która wybrała ten kierunek:

Studia na architekturze to zdobywanie ogromnej wiedzy z historii sztuki i współczesnej architektury. Wybierzecie się w niesamowitą podróż po domach, pałacach, kościołach, które poznacie wirtualnie na wykładach, a niekiedy odwiedzicie je „na żywo”. W przyszłości będziecie potrafili ocenić ich piękno lub brzydotę i to z zupełnie innej – świadomej – perspektywy. Wasza wyobraźnia na zajęciach projektowych czy plastycznych nabierze innego formatu. Z roku na rok Wasze projekty będą coraz bardziej skomplikowane, a satysfakcja z oddawanych plansz będzie osiągać coraz wyższy poziom. Studia na architekturze nauczyły mnie otwartości na świat i wewnętrznej ciekawości w jego poznawaniu. Uwielbiam podróżować i podziwiać architektoniczne perełki, o których uczę się tutaj, na Politechnice.

Aleksandra Ołowska

Z pewnością studiowanie Architektury w Łodzi jest dla pasjonatów tematu. Trzeba czuć klimat i naprawdę myśleć poważnie o wykonywaniu tego zawodu.

Osoby, które znajdą się tam z przypadku mogą czuć się przytłoczone ilością przedmiotów i projektów do wykonania. Z kolei osoby, które zawsze marzyły o tym zawodzie, będą postrzegały te studia jako wspaniałą przygodę.

Terminy rekrutacji na Architekturę w Łodzi

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego (obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie) przy przyjmowaniu na studia pierwszego (stacjonarne i niestacjonarne) w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

  • od dnia 15 czerwca 2022 r. (środa) do dnia 12 lipca 2022 r. (wtorek), godz. 15.00 – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

  • 14 lipca 2022 r. (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego, wzornictwo;

  • 15 lipca 2022 r. (piątek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura;

  • 22 lipca 2022 r. (piątek), godz. 14.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz kierunków i form studiów, na które będzie prowadzony II etap rekrutacji.

Jak wygląda egzamin na Architekturę w Łodzi?

Kandydatów na kierunek architektura obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

  • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

  • Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji na kierunki, na których sprawdzian nie obowiązuje.

Przebieg sprawdzianu:

Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

ROK 2020

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Tajemniczy zaułek na terenie zabytkowego miasteczka – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze wielopoziomowego centrum handlowego – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Targ staroci na terenie starego miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze dużej księgarni – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

ROK 2019

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Idąc krętą uliczką starego miasta położonego na wzgórzu- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze muzeum sztuki – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Ulica w zabytkowym mieście, przy której znajduje się współczesny budynek- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze teatru widziane z ostatniego rzędu widowni – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

ROK 2018

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Widok miasta z górnych pięter wieżowca – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Dziedziniec starego zamku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miast przyszłości widziane z perspektywy człowieka – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Widok holu w teatrze – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

ROK 2017

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Ulica pomiędzy dwiema fabrykami w kompleksie przemysłowym – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze holu w multikinie – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Mała, wąska uliczka z kawiarniami – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.