You are currently viewing Jak dostać się na Architekturę w Białymstoku?

Jak dostać się na Architekturę w Białymstoku?

Być może jesteś z okolic Białegostoku i chciałbyś studiować Architekturę w rodzinnych stronach. Zajrzyj do wpisu i dowiedz się, jakie są kryteria i co musisz zrobić, żeby się tam dostać.

Harmonogram rekrutacji na Architekturę w Białymstoku 2022

1. REJESTRACJA I ZAPISY

01.06.2022 r. od godz. 8.00 – 30.06.2022 r. do godz. 15.00

Rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika

01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika

01.06.2022 r. od godz. 8.00 – 06.07.2022 r. do godz. 15.00

Rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

01.06.2022 r. – 06.07.2022 r.

Wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

01.06.2022 r. – 09.07.2022 r.

Możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych

2. EGZAMINY WSTĘPNE

05.07.2022 r. – kierunek architektura

06.07.2022 r. – kierunek architektura wnętrz

07.07.2022 r. – kierunek grafika

3. KWALIFIKACJA NA STUDIA

13.07.2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2022 r. – 16.07.2022 r.

Składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

19.07.2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

20.07.2022 r. – 21.07.2022 r.

Składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych

22.07.2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

23.07.2022 r. – 26.07.2022 r. (z wyłączeniem 24.07.2022 r.)

Składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych

23.07.2022 r. – 26.07.2022 r. (z wyłączeniem 24.07.2022 r.)

Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

4. PRZYJĘCIE NA STUDIA

28.07.2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

Opinia studentki Architektury na Politechnice Białostockiej

Joanna

Architektura

Studiowałam architekturę na Politechnice Białostockiej.

Uczelnia ma swoją renomę i na pewno zachęca ludzi ambitnych i takich, którzy chcą coś w życiu osiągnąć.

Trzeba jednak już na starcie mieć świadomość, że jak na każdej polibudzie, lekko nie będzie.

Wśród przedmiotów pojawiają się takie zagadnienia, jak rysunek, matematyka, projekty, zajęcia komputerowe, historia w różnej postaci.

Wszystkie zajęcia, wykłady i ćwiczenia zaliczałam bez problemu, choć oczywiście musiałam sporo się do nich przyłożyć. Problem miałam z jednym profesorem, który chyba wyjątkowo nie lubił studentów, wykładał nie do końca sprawdzoną wiedzę i wymagał jej później na zaliczeniu. Oblałam u niego kilka razy, a zdać się udało dopiero, gdy zmienił się wykładowca.

Ale wydaje mi się, że chyba na każdym kierunku trafia się taki profesor – postrach studentów, który oblewa wszystkich jak leci.

Jeśli mam podsumować całe studia, kierunek i uczelnię, to nie żałuję i cieszę się, że właśnie je skończyłam.

Pomimo trudnego kierunku i faktu, że jest to politechnika, można też znaleźć czas na życie studenckie, zabawę i relaks ze znajomymi.

W tej opinii widać, że Politechnika Białostocka i Architektura w Białymstoku jest godna uwagi, mimo, że jest mało znana w ogólnokrajowej świadomości. Już przeglądając ich stronę internetową można poczuć, że wykładają tam pasjonaci, którzy dbają o wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Nie jest to z pewnością miejsce dla osób, które chciałyby małym nakładem sił zdobyć tytuł inżyniera. Raczej jest to miejsce dla osób ambitnych, które stawiają sobie konkretne cele na przyszłość.