You are currently viewing Jak dostać się na Architekturę na Politechnice Warszawskiej?

Jak dostać się na Architekturę na Politechnice Warszawskiej?

Wpis z cyklu jak dostać się na…? Dzisiaj będzie o tym, jak dostać się na Architekturę na Politechnice Warszawskiej. Z tego artykułu dowiesz się jak skutecznie zdać egzamin na architekturę.

Jak wygląda egzamin na Architekturę w Warszawie?

Politechnika Warszawska jest jedną z tych uczelni w Polsce, które starają się ze wszystkich sił utrzymać jak najwyższy poziom nauczania. Z tego względu egzamin na Architekturę w Warszawie jest skonstruowany w taki sposób, aby wyłowić najlepszych i najsilniejszych kandydatów.

Generalnie egzamin z rysunku jest podzielony na trzy zadania. Najpierw dwa rysunku i wyobraźni oraz z geometrii. Trzeba mieć naprawdę mistrzowski poziom, żeby dotrzeć do trzeciego zadania – modelowania i je wykonać w całości.

Z relacji kandydatów wynika, że to co się bardzo przydaje, to umiejętność szybkiego rysowania. Trzeba umieć również perfekcyjnie rysować z pamięci. Jeśli potrafisz rysować tylko z modela – to idź i odrób lekcje. Zapisz się na solidny kurs rysunku i ćwicz regularnie.

Co trzeba umieć rysować na Architekturę w Warszawie?

W zasadzie to trzeba być przygotowanym na wszystko. Najbardziej prawdopodobne jest natomiast to, że zostaniesz poproszony o narysowanie jakiegoś wnętrza, architektury, maszyny, pojazdy. Jednym słowem wszystko, co tak naprawdę łączy się z rysunkiem technicznym i wybranym kierunkiem studiów.

Jak być ubranym na egzamin na Architekturę w Warszawie?

Generalnie nie ma odgórnych wymogów, co do stroju. Najważniejsze, żeby było ci wygodnie, kiedy zlany potem będziesz się zmagał z zadaniami egzaminacyjnymi. Nie ma więc co przesadzać ze szpilkami u dziewczyn lub garniakiem u chłopaków.

Z drugiej jednak strony, jest to jeden z najważniejszych egzaminów w twoim życiu. Warto więc chociaż delikatnie podkreślić jego wagę. Można więc wyrazić szacunek do egzaminu przez dobranie stonowanych barw: biała góra i czarny dół. I tyle.

Co trzeba mieć ze sobą na egzamin na Architekturę w Warszawie?

W poprzednich latach na miejscu były wszystkie materiały. Pamiętaj jedynie, żeby mieć przy sobie dowód osobisty i dowód opłaty rekrutacyjnej.

Czy egzamin na Architekturę w Warszawie 2022 odbędzie się online?

Mimo, że z końcem marca 2022 został zniesiony reżim sanitarny, to uczelnia na swojej stronie www nadal zamieszcza informację o egzaminie w formie zdalnej:

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w godz. 9.00-11.00

Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian zostanie przeprowadzony w trybie online. O sposobie przeprowadzenia sprawdzianu i koniecznych wymaganiach sprzętowych poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu: 130

DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 r. na udostępnioną Kandydatom platformę Moodle dokumentacji graficznej w formie plików jpg, pdf lub MP4, prezentującej ich zainteresowania w postaci 5 prac własnych. Tematyka prac i sposób wykonania są dowolne. Uwaga: zabronione jest umieszczanie na pracach imienia, nazwiska, inicjałów bądź pseudonimu Kandydata.

O sposobie dostarczenia dokumentacji graficznej poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów za dokumentację graficzną: 70

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niewgranie dokumentacji graficznej równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI

Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający.

Wyniki zostaną ogłoszone poniżej w dniu 14 czerwca 2022, a w dniach kolejnych przesłane na Indywidualne Konto Kandydata.

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

14 czerwca 2022 r. ogłoszona zostanie lista Kandydatów, którzy uzyskają przynajmniej 30 % możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, którzy będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji, polegającym na dostarczeniu wyników matur.

11 lipca 2022 r.: ogłoszenie ostatecznych wyników