You are currently viewing Ile trzeba mieć punktów na Architekturę w Gdańsku?

Ile trzeba mieć punktów na Architekturę w Gdańsku?

Czy wiesz, jak kształtują się progi na Architekturę w Gdańsku i jaka jest tendencja? Przeczytaj wpis, a będziesz wiedział wszystko 😉

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 • matematyki

 • przedmiotu dodatkowego

 • języka polskiego

 • języka obcego nowożytnego

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = (matematyka * p) + (przedmiot dodatkowy * p) +( 0,1 * j polski * p) + (0,1 * j obcy* p)

gdzie:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p=0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p=1

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

Rekrutacja na kierunek Architektura

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na kierunek Architektura do uzyskanych punktów rekrutacyjnych należy dodać wyniki ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu Architekta:

WA=W+S

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

W

ilość punktów rekrutacyjnych, obliczona na podstawie wyników maturalnych

S

ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu Architekta

Poniżej podajemy tabele progów i kandydatów na architekturę na Politechnice Gdańskiej w poszczególnych latach
 • zdających 1243 / 2009 rok

 • zdających 1193 / 2010 rok

 • zdających 958 / 2011 rok

 • zdających 1079 / 2012 rok

 • zdających 952 / 2013 rok

 • zdających 761 / 2014 rok

 • zdających 701 / 2015 rok

 • zdających 435 / 2016 rok

 • zdających 405 / 2017 rok

 • zdających 360 / 2018 rok

Progi punktowe 2020/2021

progi punktowe 2021.2022

Jak dostać się na Architekturę w Gdańsku 2022?

Przede wszystkim trzeba mieć solidny warsztat rysunkowy. A takiego nie zdobywa się w miesiąc, ani nawet w pół roku. Najlepiej mieć za sobą roczne przygotowywanie. Fajnie, jeśli uczestniczyłeś w zorganizowanym kursie rysunku. Osoba nauczyciela i inni uczestnicy to motywacja sama w sobie. Poza tym kurs rysunku oznacza tysiące godzin spędzonych na rysowaniu. Z każdą minutą spędzoną z ołówkiem w ręku, twoje umiejętności niepostrzeżenie zostają podniesione. Po takim kursie jesteś daleko przed osobami, które nie zdecydowały się na naukę rysunku.