You are currently viewing Egzamin wstępny na Architekturę w Warszawie

Egzamin wstępny na Architekturę w Warszawie

Dzisiaj trochę o tym, jak się zapisać i jak przejść przez Egzamin wstępny na Architekturę w Warszawie 2022.

Jak można studiować Architekturę w Warszawie?

Uczelnia umożliwia studiowanie w dwóch systemach: jednolitych studiów magisterskich oraz w systemie pierwszego stopnia (inżynier) + drugiego stopnia (magisterka). Co ważne, na studia pierwszego stopnia, można również zdawać w systemie anglojęzycznym.

Architektura w Warszawie – studia jednolite

Od roku akademickiego 2020/2021 Władze Uczelni zdecydowały się uruchomić stacjonarne jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Uzasadnia się tą decyzję tym, że ciągły system kształcenia daje lepsze efekty kształcenia. Program takich studiów jest bardziej przemyślany i stanowi solidną podstawę do wykonywania zawodu Architekta, który zresztą jest zawodem regulowanym i obowiązują szczegółowe wymagania względem osób, chcących go wykonywać.

Co możesz zyskać, wybierając Architekturę w Warszawie?

  • studiujesz sześć lat na jednej z najlepszych uczelni w Polsce całkowicie bezpłatnie

  • program studiów – bardzo spójny i kompatybilny z wymogami prawnymi dotyczącymi zawodu Architekta. Dzięki temu bez problemu uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu.

  • dzięki ciągłości studiów, nie musisz ponownie rekrutować na drugi stopień

  • na podstawie jednego dyplomu na zakończenie studiów, uzyskujesz dwa tytuły: inżyniera i magistra.

  • możliwość udziału w wymianie międzynarodowej studentów na semestr lub na rok. Politechnika Warszawska podpisała wiele umów z uczelniami partnerskimi za granicą, dzięki czemu ma bogatą ofertę wymian międzynarodowych.

  • na wyższych latach studiów możesz wybierać z szerokiej oferty specjalności, pozwalających rozwijać osobiste zainteresowania – od konserwacji zabytków – po projektowanie parametryczne.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023: 100

Ważne daty w rekrutacji na Architekturę w Warszawie:

Rejestracja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa

Uwaga!

W dniach 5 maja – 6 lipca Kandydaci powinni przesłać na swoje Indywidualne Konta Rekrutacyjne (IKR) ewentualne tzw. stare matury i certyfikaty językowe

W dniach 5 maja – 6 lipca należy przesłać na IKR ewentualne dyplomy IB lub EB lub inne świadectwa ukończenia szkoły średniej wydane poza polskim systemem edukacji

Kiedy odbędzie się Egzamin Wstępny na Architekturę w Warszawie?

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w godz. 9.00-11.00.

Egzamin Wstępny na Architekturę w Warszawie był przygotowywany jeszcze w czasie obowiązywania obostrzeń covidowych. W związku z tym, ustalono, że będzie się odbywał online. Mimo zniesienia rygoru sanitarnego, forma zdalna została utrzymana.

Na stronie Politechniki jest dostępny krótki plik z przykładowymi zadaniami, których można się spodziewać na Egzaminie Wstępnym w Warszawie 2022.

Sprawdź tu.

A Egzamin z Rysunku na Architekturę w Warszawie?

To, czego brakowało w pandemii, to egzaminów z rysunku. Wiadomo, ze względów organizacyjnych – trudno było go przeprowadzić online. Z tego względu, wiele uczelni – w tym Politechnika Warszawska – zrezygnowały z niego. Czy słusznie? Moim zdaniem nie, rysunek jest tak ważnym elementem pracy architekta, że powinno się tą umiejętność weryfikować.

Czy to znaczy, że kursy rysunku nie były potrzebne najświeższym rocznikom?

Oczywiście, że były potrzebne. Po pierwsze – zadania na Egzamin Wstępny na Architekturę w Warszawie są konstruowane w ten sposób, że wymagają baaardzo zaawansowanej wyobraźni przestrzennej. Oczywiście, można ją rozwijać w różny sposób, ale umiejętność rysunku jest tu niezwykle pomocna.

Druga kwestia, dlaczego warto chodzić na kurs rysunku, to kwestia portfolio. Politechnika Warszawska wymaga, żeby składać Dokumentację Graficzną, w której kandydat zawrze swoje zainteresowania w postaci 5 prac własnych.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 r. na udostępnioną Kandydatom platformę Moodle dokumentacji graficznej w formie plików jpg, pdf lub MP4, prezentującej ich zainteresowania w postaci 5 prac własnych. Tematyka prac i sposób wykonania są dowolne. Uwaga: zabronione jest umieszczanie na pracach imienia, nazwiska, inicjałów bądź pseudonimu Kandydata.

O sposobie dostarczenia dokumentacji graficznej poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów za dokumentację graficzną: 70

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niewgranie dokumentacji graficznej równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI

Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający.

Wyniki zostaną ogłoszone poniżej w dniu 14 czerwca 2022, a w dniach kolejnych przesłane na Indywidualne Konto Kandydata.

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

14 czerwca 2022 r. ogłoszona zostanie lista Kandydatów, którzy uzyskają przynajmniej 30 % możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, którzy będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji, polegającym na dostarczeniu wyników matur.

11 lipca 2022 r.: ogłoszenie ostatecznych wyników

W lipcu zatem opadnie cały stres i dowiesz się, czy dostałeś się na upragnioną Architekturę.

Co robić, żeby zdać egzamin wstępny na Architekturę w Warszawie?

Na pewno musisz dużo wcześniej zabrać się za przygotowania. Nie wystarczy pół roku przypadkowego kursu rysunku.

Najpierw musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz być Architektem. Czy dlatego, bo kolega/koleżanka też idą? Czy może dlatego, bo mama / babcia kazała tam zdawać?

A może właśnie to twój własny pomysł i się z nim utożsamiasz? Jeśli tak jest, to super. Musisz sobie na starcie zweryfikować, czy wiesz, na co się piszesz. Możesz mieć wyobrażenie architekta, który w swoim zaciszu domowym coś projektuje z imbryczkiem herbaty w ręku. Wzdycha z błogim uśmiechem na twarzy, czasem coś doda do projektu, ale generalnie to ma sporo czasu dla siebie.

Prawda jest jednak taka, że ten zawód to nie tylko praca po nocach, gonienie terminów, ale także trudne rozmowy z klientami, którzy:

  1. zmieniają zdanie jak rękawiczki

  2. nie rozumieją, że prawa fizyki istnieją i nie wszystkie ich pomysły da się zrealizować, albo, że naprawdę nie da się na 80m2 zmieścić sześciu pokoi – każdy z osobną garderobą i kuchni z 10 – cio – metrową spiżarnią.

Najlepiej, żebyś porozmawiał z twoimi nauczycielami rysunku. Oni najlepiej wiedzą, jak wygląda branża. Spotykają się z wieloma ludźmi i mogą ci nawet polecić kogoś, z kim mógłbyś porozmawiać.

Bo – mimo, że praca architekta czasem przypomina dreszczowiec, to jest coś, co sami architekci kochają w swojej pracy.

Warto więc poznać kogoś z branży i posłuchać anegdotek z życia architekta. W Warszawie masz sporo możliwości i na pewno znajdziesz kogoś ciekawego.

Architektura w języku angielskim w Warszawie

Jeśli jesteś ambitny i chcesz poszerzać horyzonty, możesz zdawać na Architekturę po angielsku! Popatrz tylko:

Studia I stopnia

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

50

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim muszą poświadczyć swoją znajomość tego języka poprzez wynik matury na poziomie rozszerzonym przynajmniej 80% lub certyfikat językowy. Lista dopuszczalnych certyfikatów znajduje się tutaj.

Ponieważ wyniki matur niekiedy odbiegają od spodziewanych, radzimy zawczasu zadbać o certyfikat.

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej!

REKRUTACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:

– zadanie graficzne

– rozmowę kwalifikacyjną

30 maja 2022 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać drogą mailową w terminie do dnia 4 czerwca 2022 r.

Example of TASK (pdf, 122,61 kB)

Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.

Wyniki zostaną przesłane na Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata w dniu 14 czerwca.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 20 – 27 czerwca 2022 r. – termin zostanie Kandydatom wyznaczony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i nie można go zmieniać. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej;

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 1 lipca 2022 r., a w kolejnych dniach dostarczone w postaci komunikatów przesłanych na Indywidualne Konta Rekrutacyjne.

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2022 r. zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do wgrania na IKR skanów świadectw maturalnych i certyfikatów językowych

Pomysł, żeby studiować Architekturę po angielsku w Warszawie, może być najbardziej trafioną decyzją w życiu. Nigdzie indziej nie nabędziesz profesjonalnej terminologii po angielsku. Poznasz również wielu studentów z zagranicy, dzięki którym poszerzysz swoje horyzonty. Już na starcie będziesz kilka kroków do przodu, przed twoimi rówieśnikami, którzy wybiorą zwykłą ścieżkę Architektury w Warszawie.

Oczywiście wymaga to niesamowitego zaangażowania, ale te na pewno zwróci się w przyszłości.

To też fajna okazja do tego, żeby pokazać w przyszłości – na arenie międzynarodowej – że Polak potrafi – ale oczywiście w pozytywnym sensie 😉

Nadal żyliśmy jako społeczeństwo w dziwnym przekonaniu, że Polacy są jacyś gorsi od Zachodu. Właśnie teraz jest ten czas, że nowe pokolenie może pokazać, na co nas stać. Dlatego warto rozważyć Architekturę po angielsku w Warszawie.