You are currently viewing Egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku 2022

Egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku 2022

Jaki będzie egzamin praktyczny? Jakie będą kryteria przyjęć na Architekturę w Gdańsku 2022? Wejdź do wpisu a zdobędziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje.

Największą, wciąż nierozwiązaną zagadką jest to, w jakiej formie odbędzie się egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku 2022. Pandemia namieszała strasznie. Władze uczelni wdrożyły już jakiś hybrydowy system rekrutacji. Część praktyczna odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale stacjonarnie. Trzeba było tradycyjnie wstawić się na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej. Wiemy na pewno, że będzie tak i w tym roku – 9-11. czerwca 2022 roku. Nie wiadomo nadal, jak odbędą się egzamin teoretyczny. Do tej pory odbywał się online. Póki co na stronie www Politechniki Gdańskiej jest jeszcze ubiegłoroczna informacja o teście za pośrednictwem internetu:

Na Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, część II – test kwalifikacyjny

odbywający się za pośrednictwem Internetu należy zapewnić sobie stabilne łącze internetowe (zalecane przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach dla komputerów: Chrome, Firefox, Safari, Edge; dla urządzeń mobilnych: Safari, Chrome).

W przeglądarce należy mieć uruchomione wsparcie dla plików cookies oraz skryptów javascript. W domyślnych ustawieniach przeglądarki obie opcje powinny być już uruchomione. Jeżeli przeglądarka dysponuje narzędziami do blokowania wyskakujących okienek pop-up lub blokowania narzędzi śledzących, zalecane jest ich wyłączenie.

Dostęp do kursu on-line „Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, część II – 2021”

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=15833

Każdy kandydat otrzyma indywidualną wiadomość e-mail wraz z instrukcją logowania na adres e-mail podany w procesie rekrutacji

(w przypadku braku takiej wiadomości hasło można utworzyć przechodząc na stronę:

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/login/forgot_password.php

i wpisując swój adres e-mail (ten sam, który został podany przy rejestracji).

Dostęp do kursu będzie możliwy po zalogowaniu do platformy, kurs będzie widoczny w zakładce Moje Kursy. Zaleca się wykonanie próbnego logowania przed terminem rozpoczęcia testu.

UWAGA. Czas rozpoczęcia i zakończenia testu: 15.00 – 18.00

 • należy zaopatrzyć się w materiały i narzędzia do wykonania rysunków (zadań projektowych): papier (format A4 lub A3), ołówki AB, B1, B2, cienkopis, gumka

 • wymagane będzie wykonanie skanu bądź zdjęcia swojej pracy i załączenia pliku z obrazem na stronę Sprawdzianu.

Trochę jest tak, że władze Politechniki Gdańskiej włożyły sporo energii w przeorganizowanie egzaminu teoretycznego tak, żeby odbywał się online. Nagłe zdjęcie obostrzeń sanitarnych z dniem 28.03.2022 roku umożliwia przeprowadzenie testu stacjonarnie, tak jak jak to było w czasach przedpandemicznych. Jednak czy na dwa miesiące przed egzaminem, uczelnia znowu będzie robić reorganizację egzaminu? Ciężko stwierdzić. Można przypuszczać, że nie i po raz kolejny część teoretyczna odbędzie się online.

REKRUTACJA 2022

 • Rekrutacja na studia rozpocznie się w maju 2022 r. Od tego czasu można już rejestrować się w systemie.

 • Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników ze sprawdzianu predyspozycji oraz z egzaminu maturalnego z matematyki, przedmiotu dodatkowego (historia sztuki lub informatyka), języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 • Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

 • Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 9,10,11 czerwca 2022 r.

 • Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura: WA = S + W gdzie

 • WA – suma punktów kandydata na kierunek architektura

 • S- wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

 • W– liczba punktów z matury

 • Max. ilość punktów do uzyskania to 100 ze sprawdzianu predyspozycji. Z matury możemy uzyskać max. 220 pkt. Przedmiotami maturalnymi liczącymi się w rekrutacji na Architekturę są matematyka, historia sztuki/informatyka (ale nie jest konieczna, aby być wziętym pod uwagę w rekrutacji), j. polski i j. obcy.

Egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku 2022 odbędzie się odbędzie się w dniach 9,10,11 czerwca 2022 r.

Co można mieć przy sobie na egzaminie wstępnym na Architekturę w Gdańsku 2022?

Na pewno trzeba mieć obowiązkowo przy sobie dowód osobisty i ołówki. Można mieć również coś do picia. Poza tym można mieć pełną torbę czegokolwiek. Ta jednak będzie musiała być odłożona na czas egzaminu pod murem, z dala od uczestników.

Jeśli więc przyniesiesz ze sobą pyszną wałówę, to będzie musiała ona poczekać posłusznie, aż skończy się egzamin.

Garść porad na egzamin wstępny na Architekturę w Gdańsku 2022

Poniżej kilka wskazówek, o których powinieneś pamiętać. Choć część z nich może wydawać się oczywista, to w stresie spowodowanym egzaminem, można o nich zapomnieć. Chwytaj więc i zapamiętaj:

Ważne jest zachowanie poprawności kilku elementów:

 • Poprawna perspektywa – profesorowie często ustalają temat – kompozycję składająca się z kilku elementów. Ich ułożenie wymaga zastosowania poprawnej perspektywy. Pamiętaj, że jej poprawność jest o wiele ważniejsza niż ogólny artyzm i ozdobniki typu walor.

 • (W końcu masz być architektem. Czy chciałbyś zamówić projekt z idealnym światłocieniem, ale krzywy, w złej perspektywie?)

Za tym idą kolejne analogiczne Cechy, na które musisz uważać i które będą podstawą oceniania. (Tak naprawdę będą twoim być albo nie być na studiach z Architektury w Gdańsku 2022). Pilnuj więc poprawności:

 • Proporcji

 • Kompozycji

To, jak rysować, żeby nie poddać się presji czasu i stresu?

 • Po pierwsze musisz wiedzieć, że co pół godziny modelka ma przerwę. Bądź na to przygotowany i niech cię to nie dekoncentruje.

 • Co jakiś czas odchodź od sztalugi i zerkaj na twoją pracę. Z dystansu wyłapiesz więcej niedoskonałości.

 • Jak tylko wyłapiesz coś do korekty, to śmiało używaj gumki. Lepiej nie kreślić w miejscu. W stresie możesz przedrzeć arkusz, albo po prostu zrobić ble na tej pracy.

 • Zaczynaj od ogółu i dopiero później przechodź do szczegółu. Nie skupiaj się na detalach i walorze, bo może Ci zwyczajnie zabraknąć czasu.

 • Czy trzeba rysować tło? Takie pytanie czasem pada. Nie, nie trzeba. Jeśli ktoś jest taki ambitny i ma za dużo czasu to może. Ale nie dostanie za to ekstra punktów.

 • Pilnuj czasu. Czas na egzaminie mija błyskawicznie. Zaplanuj swoją pracę tak, żeby się nie okazało, że zdążyłeś narysować tylko część z elementów kompozycji.

 • Czy można narysować poprawną, proporcjonalną kompozycję, ale w zbliżeniu, ucinając jakiś element. Podobno takie coś przechodzi. Kandydat wykazał się poprawnością kompozycji. Moim zdaniem jednak bardziej poprawne jest rysowanie całości. No w końcu masz być architektem. Chciałbyś zamówić projekt domu, gdzie widać tylko część jego frontu? No nie! Kupujący projekt lubi sobie popatrzeć to na jedną stronę, to na drugą. Lepiej mieć więc takie podejście.

A i nie zapomnij się podpisać i umieścić swoich danych w kopercie. Z drugiej strony nie zrób w stresie innej głupoty – nie podpisuj się na arkuszu do rysowania! To jest zabronione przez regulamin i taka praca nadaje się do dyskwalifikacji! Ideą egzaminu jest to, aby komisja oceniała bezstronnie anonimowe prace. Dopiero po ocenie otwiera się koperty i sprawdza się dane kandydata.

I jeszcze jedna kwestia. Czy uczyłeś się wystarczająco dużo? Czy robiłeś sumiennie wszystkie zadania na kursie rysunku? Egzamin zweryfikuje, czy pracowałeś wystarczająco sumiennie.

A egzamin na Architekturę w Gdańsku 2022 z teorii?

Choć egzamin praktyczny wzbudza wiele emocji, to nie można zapominać i egzaminie teoretycznym, który jest równie ważny. Oczywiście zagadnienia do egzaminu 2022 są jeszcze ściśle tajne, to możesz zobaczyć egzaminy z ubiegłych lat. Dzięki temu będziesz miał ogólne rozeznanie i wyobrażenie tego, czego możesz się spodziewać.

Przykładowy arkusz z 2015 roku:

część I

ZADANIE 1 Wyobraź sobie 5 klocków, których widoki z przodu i z góry przedstawione są na rysunku poniżej. Z podanych założeń widoku perspektywicznego i uzupełnij konstrukcję siatki podstawy. Następnie we wskazanym miejscu (kolejna strona – rysunek 1) narysuj w perspektywie kompozycję składającą się ze wszystkich pięciu klocków. Kompozycja klocków jest dowolna. Klocki mogą stać na podstawie, mogą być umieszczone jeden na drugim lub być zawieszone w powietrzu. Skorzystaj z podanych założeń widoku perspektywistycznego i uzupełnij konstrukcję siatki podstawy.

Zadanie ma na celu sprawdzenie: – zdolności widzenia przestrzennego, – umiejętności zakomponowania rysunku.

ZADANIE 2 Na podstawie podanych obok widoków narysuj aksonometrię bryły w położeniu jak na rysunku 1 a następnie w położeniu jak na rysunku 2. Krawędzie widoczne narysuj linią ciągłą, a krawędzie niewidoczne linią przerywaną.

Zadanie ma na celu sprawdzenie:

– zdolności widzenia przestrzennego.

ZADANIE 3 Na tym arkuszu narysuj z pamięci jeden z poniższych sprzętów budowlanych:

– samochód ciężarowy do przewozu betonu tak zwana „gruszka”,

– koparka.

Zadanie ma na celu sprawdzenie:

– zdolności widzenia przestrzennego,

– umiejętności odwzorowania i zakomponowania formy złożonej,

– zainteresowania sztuką budowania,

– umiejetności kompozycji na arkuszu

Część II

ZADANIE 1

W pierwszych dniach lipca planowane jest otwarcie ekskluzywnych butików odzieżowych usytuowanych w centrum Gdańska. Lokal A – moda wieczorowa, lokal B – moda dziecięca, lokal C – moda sportowa. Właściciel powierzył ci prace projektowe związane z aranżacją i wyposażeniem wnętrza wybranego przez ciebie lokalu. Masz do dyspozycji standardowe palety drewniane o wymiarach 120 x 80 x 14 cm (patrz fotografia poniżej) i kwadratowe rury stalowe (o przekrojach 50 x 50 mm, 30 x 30 mm, 10 x 10 mm). Palety i rury mogą być przycinane w dowolny sposób.

Twoim zadaniem jest zaprojektowanie z tych elementów: – regału zapewniającego ekspozycję sprzedawanego asortymentu, – lady umożliwiającej obsługę kasy i pakowanie zakupów, przeznaczonych dla wybranego przez ciebie profilu butiku (zaznacz kółkiem).

1) narysuj w skali 1:20 oba meble w widoku z góry, widoku z boku i w aksonometrii.

Zadanie ma na celu sprawdzenie:

– umiejętności budowania prostej formy,

– zdolności widzenia przestrzennego,

– świadomości podstawowych zasad ergonomii

ZADANIE 2

Kolejnym etapem realizacji wybranego butiku jest zaaranżowanie wnętrza sali sprzedaży. Do tego celu musisz wykorzystać zaprojektowane w poprzednim zadaniu meble. Dodatkowo masz do dyspozycji dowolną liczbę palet i rur oraz elementy przedstawione na fotografiach poniżej.

We wskazanych miejscach (na kolejnych arkuszach) narysuj:

– rzut butiku z aranżacją wnętrza w skali 1:50,

– światłocieniową kompozycję przedstawiającą wnętrze butiku o wysokości 350 cm (w ujęciu aksonometrycznym lub perspektywicznym)

ZADANIE 3

We wskazanym miejscu (na ostatnim arkuszu) zaprojektuj w technice czarno-białej logo (ZNAK GRAFICZNY BĘDĄCY JEDNOZNACZNĄ IDENTYFIKACJĄ MARKI) wybranego przez siebie butiku.

Zadanie ma na celu sprawdzenie:

– umiejętności budowania nieskomplikowanej kompozycji graficznej,

– umiejętności syntetycznego przekazu treści pomysłu.