You are currently viewing Egzamin na Architekturę 2022 będzie zdalny czy online?

Egzamin na Architekturę 2022 będzie zdalny czy online?

To pytanie. które zadaje sobie wielu tegorocznych maturzystów. Nadal na wielu uczelniach nie wiadomo, czy Egzamin na Architekturę 2022 będzie zdalny czy online?

Skąd to zamieszanie?

Kiedy wybuchła pandemia, myślano że ówcześni maturzyści są pechowym rocznikiem. Wcześniej uczyli się normalnie, stacjonarni. Nagle pojawiła się niepewność, w jaki sposób mają być egzaminowani na maturze czy na egzaminach wstępnych na studia.

Równie – a może bardziej pechowi są maturzyści Anno Domini 2022. Sporo czasu spędzili na nauczaniu zdalnym. Momentami już zapomnieli, jakim stresem jest odpowiadanie na żywo. Nagle, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, obostrzenia koronawirusowe przestały mieć znaczenie i trzeba było z powrotem wrócić do stacjonarnej formy w pełnym wymiarze.

Uczelnie, które zdążyły sobie wypracować jakiś system egzaminowania online, stają przed dylematem, czy wrócić do stacjonarnych egzaminów, czy nie.

Poniżej zestawienie uczelni, które robią egzamin na Architekturę w 2022 z opisem, w jakiej formie się odbędzie:

 1. Architektura Politechnika Warszawska 2022

Brak informacji

 1. Architektura ASP w Warszawie 2022

Egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem twoich umiejętności artystycznych. Stacjonarnie

 1. Architektura Politechnika Gdańska 2022

Egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem twoich umiejętności artystycznych. Stacjonarnie

 1. Architektura Politechnika Krakowska 2022

Egzamin wstępny dla kandydatów na I rok studiów na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK), kierunek architektura, w roku akademickim 2022/2023 odbędzie się w miesiącu czerwcu lub lipcu 2022 r Stacjonarnie.

 1. Architektura Politechnika Śląska w Gliwicach 2022

28.06.2022 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:

1. zadanie – godz. 9:00

2. zadanie – godz. 13:30

Stacjonarnie

 1. Architektura w Szczecinie 2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Sprawdzian uzdolnień plastycznych odbędzie się 21.06.2022 roku (wtorek) w formie zdalnej.

 1. Architektura w Białymstoku 2022

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie. Stacjonarnie.

 1. Architektura w Lublinie 2022

Politechnika Lubelska Egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne 05-06.07.2022 rok. Brak informacji.

 1. Architektura w Łodzi 2022

Politechnika Łódzka – Prawdopodobnie stacjonarny egzamin wstępny

 1. Architektura we Wrocławiu 2022

Kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych. Egzamin wstępny na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem.

 • zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury

 • zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni

Egzamin ma odbyć się zdalnie za pośrednictwem ZOOM.

Jak widać nie ma reguły, co do formy przeprowadzania egzaminów. Uczelnie radziły sobie jak potrafiły ze zmieniającymi się przepisami prawnymi dotyczącymi zasad reżimu sanitarnego. Jedyne co pozostaje tegorocznym kandydatom na studia, to być czujnym i być w stałym kontakcie z uczelnią, na którą chce się aplikować.